eastmodels.sk
eastmodels.sk

Hobby Model Show 2024, Borský Mikuláš (SK)

04.05.2024
##

Nasledujúca udalosť

Hobby Model Show 2024, Borský Mikuláš (SK)

04.05.2024

Scale Modeling WW2 (German Camouflage Uniforms) - interview s Pavlom Beránkom

Pridaný 28.04.2023 | autor Ján Moravčík

Prvý kontakt s Pavlom Beránkom datujem do apríla 2020, kedy mi prezradil prvotnú myšlienku vydať knihu o maľbe nemeckých uniforiem na figúrkach v mierke1/35. Prišiel kovid a s tým ustala aj činnosť EastModels. Keď sme sa opäť na seba nakontaktovali, ubehli takmer dva roky. Absolvovali sme spolu niekoľko video konferenčných hovorov, kde mi Pavel detailne priblížil celý projekt.

Pre činnosť EastModels prišla ďalšia rana, a to vojna na Ukrajine, ktorá nás prinútila prerušiť činnosť a tým aj rozbehnuté aktivity spolu s Pavlom. Všetko sa však zmenilo, EastModels je späť a v Mošoni sme sa s Pavlom o tom, ako jeho vízia dopadla, porozprávali. 

návrat hore