eastmodels.sk
eastmodels.sk

Hobby Model Show 2024, Borský Mikuláš (SK)

04.05.2024
##

Nasledujúca udalosť

Hobby Model Show 2024, Borský Mikuláš (SK)

04.05.2024

KPM - Tatranskí orli Poprad - Svit

Pridaný 30.07.2023 | autor Ján Moravčík

30. júl 2023 ... Ján Moravčík ... letné obdobie využívame na pripomenutie si zaujímavých článkov, ktoré boli na našich stránkach v minulosti uverejnené. Jedným z takých je aj článok o KPM Tatranskí orli Poprad - Svit. Pred ôsmymi rokmi som sa zhováral s Leopoldom Klasom, predsedom klubu. 

Je veľkou škodou, že klub už neorganizuje modelársku súťaž Plastic session. Bola to práve táto súťaž pred 23 rokmi, kde som dosiahol svoj prvý úspech, ktorý ma motivoval do ďalších rokov. 

-------------------------------------------------------

13. september 2015 ... Ján Moravčík ... modelársky klub KPM Tatranskí orli patrí na Slovensku medzi najstaršie modelárske zoskupenia. Svoju históriu začal písať už v 80. rokoch tak, aby sa stal o niekoľko rokov klubom, ktorý organizoval modelársku súťaž európskych rozmerov. Boli to roky pohody, pevných vzťahov a čudovali by ste sa, ale v tej dobe nebol problém s peniazmi! O minulosti, súčasnosti, ale aj budúcnosti KPM Tatranskí orli sme sa zhovárali s ich predsedom Leopoldom alebo Poldom Klasom, tak ako ho všetci familiárne volajú.

Ako vznikla myšlienka založiť v Poprade modelársky klub?

No je to už pomerne dávno a  presné roky si moc nepamätám, na to by vedel odpovedať lepšie Jano Chalupka. V tom období som ako plastikový modelár figuroval vo Svite, kde som mal krúžok s deťmi. Neskôr nás začlenili medzi leteckých modelárov do Popradu a tejto sekcii „velil“ Miro Šulc. V tom čase pracoval v popradskej vagónke a tak sa spojil s Janom Chalúpkom a Petrom Petríkom. Doporučil nám, aby sme sa zorganizovali a vytvorili modelársky klub. Neskôr sa k nám pridal Vlado Martinko, Zdeno Kurča, Jozef Anďal a ostatní. Významnú úlohu tu zohral práve Vlado Martinko, ktorý zabezpečil všetky formálne náležitosti. 

  Zakladatelia klubu: zľava Petrík, Chalupka, Klas

A čo Plastic session?

Modelárske regionálne súťaže sme v popradskom regióne organizovali už v 80. rokoch. Na začiatku boli organizované pionierskym domom v priestoroch SOU a v kultúrnom dome. Neskôr s rastúcou úrovňou a ak sa dobre pamätám opäť na popud Jana Chalupku, sme sa rozhodli zorganizovať súťaž v Poprade, ktorá je známa doteraz. Vlado Martinko ako mestský policajt mal známosti na úrade, vtedajší primátor tomu bol naklonený a tak sme súťaž organizovali v priestoroch mestského úradu. Bohužiaľ v roku 2009 sme boli nútení súťaž presunúť do iných priestorov, kočovali sme po celom Poprade (školy, haly, obchodné domy) a myslím, že aj to sa negatívne na súťaž prenieslo. 

Ako prebiehali organizačné stretnutia a porady pred súťažou? Vždy ste sa vedeli dohodnúť alebo to bolo niekedy aj ostré?

(Smiech) No niekedy to bolo skutočne tvrdé a vedeli sme sa pohádať, rovnako tak si aj nadať. Vždy sme však vedeli urobiť kompromisy. V tom období každý vedel čo má robiť a každý fungoval na 100%. Boli sme proste zohratí. 

Cenou pre najlepší plastikový model súťaže sa stal Lippens cup – cena honorárneho konzula. Ako sa vám podarilo takúto cenu od tak prestížneho človeka získať?

Opäť v tom mal prsty Jano Chalupka, ktorý išiel v 90. rokoch na služobnú cestu do Belgicka. Tam sa s pánom Lippensom zoznámil a zorganizovali toto ocenenie. Dokonca sa p. Lippens osobne jedného alebo dvoch ročníkov súťaží zúčastnil.

V pozadí s bielym šálom sedí p. Lippens

Kam ste za modelmi cestovali?

Pravidelne sme sa zúčastňovali súťaží na celom Slovensku. Okrem toho sme chodili do Kopřivnice, do Krakova, do Nyíregyházy, do Budapešti, do Viedne. Dokonca sa nám jedného roku podarilo zrealizovať zájazd do Paríža, kam sme zobrali aj svoje manželky. Skutočne sme si to užívali. 

Aký najpodstatnejší rozdiel pri organizovaní modelárskej súťaže je dnes a v minulosti?

S dnešnou dobou sa to nedá ani porovnať. V období najväčšej slávy Plastic session a rovnako tak klubu sa počítali príspevky od sponzorov na stotisíce. A to nežartujem. Na všetko boli peniaze a každý chcel pomôcť. Vôbec sme sa nestresovali, či budú financie na súťaž a chod klubu. Mali sme sponzorov, ktorí nám ušili rovnaké saká, vyrobili rovnaké tričká. Bola to nádherná doba nielen z ekonomických dôvodov, ale aj my ako ľudia sme žili ďaleko pomalšie, vedeli sme sa spoločne stretnúť a to aj mimo modelárskych akcií. Klubom vtedy žili celé rodiny.

Bohužiaľ tohto roku sme museli Plastic session zrušiť, resp. preložiť, čo bolo dôvodom tohto rozhodnutia?

Áno, máš pravdu. Ako všetci vedia, posledné ročníky PS sa konali v priestoroch Arény Poprad. Tú sme tohto roku dostali za vynikajúcich podmienok. Všetko bolo dohodnuté, no na poslednú chvíľu sme museli termín prenechať inému podujatiu, ktorý je rozhodne finančne atraktívnejšie pre mesto Poprad. Museli sme to rešpektovať. Ponúkli nám iný náhradný termín, ale rozhodli sme sa nič neuponáhľať a nechať to na budúci rok. Plastic session by sa teda mala konať v marci budúceho roku. Vraciame sa späť k tradičnému termínu.

Čo robí Poldo Klas dnes?

Som už dôchodca, no aj napriek tomu ešte učím na strednej škole vo Svite. Robím modely, chodím na súťaže a leto trávim pri svojej dcére v Kanade. 

návrat hore