eastmodels.sk
eastmodels.sk

PANZERSHOW 2024, Restaurace u Mrózka, Návsí (CZ)

29.06.2024
#

Nasledujúca udalosť

PANZERSHOW 2024, Restaurace u Mrózka, Návsí (CZ)

29.06.2024

West Anglia Model Show 2023 - REPORT + fotografie Grzegorza Siutu (POL, SVK, ENG)

Pridaný 27.06.2023 | autor Grzegorz Siuta

 West Anglia Model Show 2023 w Littleport Ely organizowany przez modelarzy z I.P.M.S. West Norfolk, konkurs który odbył się w tej miejscowości drugi raz, a przyciągnął modelarzy z Anglii i nie tylko.  Ogólnie na stołach znalazło się ponad 1300 modeli  z inną formułą organizacyjną. Niebylo podziału na kategorie startowe, a każdy kto zgłosił chęć udziału w konkursie miał przydzielony stolik klubowy, klubów było okolo 50. Był również polski akcent na tym konkursie, Grupa Modelarska Nowy Targ, Scale Hangar 182, Anna s Hangar. Wyróżnione modele były tematycznie czyli 3 wyróżnienia w lotnictwie, 3 pojazdy pancerne, 3 pojazdy cywilne, 3 okręty.  Inna formułą inna organizacja. Oczywiście od uczestników niebylo pobieranych opłat startowych, a jedynie od zwiedzających konkurs. Modelarze już od godziny 8:30 mogli rozkładać swoje modele a zakończenie konkursu odbyło się od 15:30 do 16:00.

Oczywiście nie samym konkursem modelarskim modelarz żyje.  Dzień wcześniej  w mieście Duxford odbył się duży piknik lotniczy Airshow Duxford 50th, na którym razem z rodziną udało nam się odwiedzić . Można było zobaczyć w powietrzu jedyna latająca fortecę B-17 Sally B, a także Spitfire, Hurricana, Mustang, Corsair itd. coś wspaniałego. Oprócz Airshow zwiedziliśmy muzem które znajduje się na tym historycznym lotnisku. Eksponatów bardzo dużo, nawet takie eksponaty jak B52, Concord czy Blackbird napewno ucieszą każdego miłośnika samolotów oraz jeden hangar z czołgami, ułożonymi tematycznie.

Ciekawostką jest że w muzeum znajduje się kawałek Me110 na którym w 1941 do Anglii uciekł Rudolf Hess.

https://www.iwm.org.uk/visits/iwm-duxford

 West Anglia Model Show 2023 v Littleport Ely organizovaná modelármi z I.P.M.S. West Norfolk, súťaž, ktorá sa v tomto meste konala už po druhýkrát, prilákala modelárov z Anglicka aj mimo neho. Celkovo bolo na stoloch vyše 1300 modelov. Súťaž nemala kategórie, a každému, kto sa prihlásil do súťaže, bol pridelený klubový stôl - klubov bolo okolo 50. Na tejto súťaži bolo zastúpené aj Poľsko -Grupa Modelarska Nowy Targ, Scale Hangar 182, Annas Hangar. . Vyznamenané modely boli tematicky, t.j. 3 ocenenia v letectve, 3 obrnené vozidlá, 3 civilné vozidlá, 3 lode. Iný usporiadateľ, iný systém. Samozrejme, žiadne štartovné sa nevyberalo od účastníkov, ale len od návštevníkov súťaže. Modelári si mohli rozložiť svoje modely od 8:30 a ukončenie súťaže prebiehalo od 15:30 do 16:00.

Samozrejme, modelár nežije len modelárskou súťažou. Deň predtým sa v meste Duxford konala veľká letecká show Airshow Duxford 50th, ktorú sa nám s rodinou podarilo navštíviť . Vo vzduchu ste mohli vidieť jedinečnúlietajúcu pevnosť B-17 Sally B, ako aj Spitfire, Hurricane, Mustang, Corsair ... niečo úžasné. Okrem Airshow sme navštívili múzeum nachádzajúce sa na tomto historickom letisku. Množstvo exponátov, dokonca aj exponáty ako B52, Concord či Blackbird určite potešia každého fanúšika lietadiel a jeden hangár s tankami, usporiadaný tematicky.

Zaujímavosťou je, že v múzeu sa nachádza kus Me110, na ktorom Rudolf Hess v roku 1941 utiekol do Anglicka.

https://www.iwm.org.uk/visits/iwm-duxford

 West Anglia Model Show 2023 in Littleport Ely organized by modelers from I.P.M.S. West Norfolk, the competition which was held in the city for the second time, attracted modelers from England and beyond. In total, there were more than 1300 models on the tables. The competition had no categories, and everyone who entered the competition was assigned a club table - there were around 50 clubs. Poland was also represented at this competition - Grupa Modelarska Nowy Targ, Scale Hangar 182, Annas Hangar... The awarded models were thematic, i.e. 3 awards in aviation, 3 armored vehicles, 3 civilian vehicles, 3 ships. Another organizer, another system. Of course, no entry fee was collected from participants, but only from visitors to the competition. Modelers could lay out their models from 8:30 a.m. and the end of the competition took place from 3:30 p.m. to 4:00 p.m.

Of course, a modeler does not live only by modeling competitions. The day before, a large Airshow Duxford 50th air show was held in the city of Duxford, which we managed to visit with our family. In the air you could see the unique flying fortress of the B-17 Sally B, as well as the Spitfire, Hurricane, Mustang, Corsair ... amazing. In addition to the Airshow, we visited the museum located at this historic airport. A number of exhibits, even exhibits such as the B52, Concord or Blackbird, will surely please every airplane fan, and one hangar with tanks, arranged thematically.

It is interesting that in the museum we can see the Me110 on which Rudolf Hess escaped to England in 1941.

https://www.iwm.org.uk/visits/iwm-duxford

návrat hore