eastmodels.sk
eastmodels.sk

Hobby Model Show 2024, Borský Mikuláš (SK)

04.05.2024
##

Nasledujúca udalosť

Hobby Model Show 2024, Borský Mikuláš (SK)

04.05.2024

ATOM - nová generácia akrylových farieb od Ammo by Mig Jimenez

Pridaný 21.12.2023 | autor Ján Moravčík

 ATOM - nová generácia akrylových farieb od Ammo by Mig Jimenez

 ATOM - a new generation of acrylic paints from Ammo by Mig Jimenez

 Pred viac ako dvomi mesiacmi sa EastModels tím po šiestich rokoch vrátil na súťaž Scale Model Challenge do holandského Eindhovenu. Súťaž bola fantastická a ak sa o nej chcete dozvedieť viac, kliknite TU.

 More than two months ago, the EastModels team returned to the Scale Model Challenge in Eindhoven in the Netherlands, after six years. The competition was fantastic and if you want to know more about it click HERE.

 Medzi predajcami mala stánok aj španielska firma Ammo by Mig Jimenez s osobnou účasťou majiteľa Miga Jimeneza. Bola to pre firmu významná udalosť, pretože práve tu prezentovali úplnú novinku v podobe novej generácie akrylových farieb – ATOM. Mysleli sme si, že farby už budú k dispozícii na kúpu tam, bohužiaľ, farby prídu do predaja začiatkom roka 2024. Plán je taký, že farby my mali dominovať a postupne úplne nahradiť akrylové farby Ammo, ktoré sú na trhu dnes.

 The Spanish company Ammo by Mig Jimenez also had a stand among the sellers, with the personal participation of the owner, Mig Jimenez. It was an important event for the company, because they presented a complete novelty in the form of a new generation of acrylic paints - ATOM. We thought that the colors would already be available for purchase there, unfortunately, the colors will go on sale in early 2024. The plan is that the colors should dominate and gradually completely replace the Ammo acrylic colors that are on the market today.

 Nám do redakcie zástupcovia firmy Ammo dve sady vzoriek na test poslali.

 Representatives of the Ammo company sent us two sets of samples for testing.

 Spolu zo zásielkou nám prišiel list, kde nás priamo Mig Jimenez informoval o základných vlastnostiach týkajúcich sa nových farieb ATOM.

 Along with the shipment, we received a letter where Mig Jimenez directly informed us about the basic features regarding the new ATOM colors.

 Vzorky, ktoré prišli k nám sú balené v 15 ml fľaštičkách. Farby ATOM, ktoré budú na trhu čoskoro budú mať 20 ml (akrylové farby od firmy Ammo v štandardných fľaštičkách majú obsah 17 ml). Každá fľaštička v sebe ukrýva kovovú guľôčku pre čo najlepšie premiešanie pigmentu farby.

 The samples that came to us are packaged in 15 ml bottles. ATOM paints, which will be on the market soon, will be 20 ml (acrylic paints from the company Ammo in standard bottles have a content of 17 ml). Each bottle contains a metal ball for the best possible mixing of the paint pigment.

 Obal fľaštičky je oproti predchodcovi úplne transparentný, a vy tak môžete poznať reálnu farbu už pohľadom.

 Compared to its predecessor, the bottle cover is completely transparent, so you can see the real color just by looking.

 V každej fľaštičke sa ukrýva farba, ktorá je vyrobená úplne novou receptúrou. V texte sa píše, že farby ATOM dosahujú kvalitu farieb podobných ako farby typu laquer. Farba je umiestnená do obalu, ktorý má kvapkátko a na manipuláciu vám postačí jedna ruka (pretrepanie, otvorenie a aplikácia do striekacej pištole alebo na paletu).

 Each bottle contains a color made with a completely new formula. The text says that ATOM paints achieve a quality of paint similar to lacquer-type paints. The paint is placed in a package that has a dropper and for handling (shaking, opening and applying to a spray gun or to a palette) you only need one hand.

 Nech sa páči, tu je naša prvá skúsenosť s farbami ATOM. Pod textom a fotografiami nájdete video z testu.

 Anyway, here s our first experience with ATOM paints. Below the text and photos you will find a video of the test.

 

Súvisiace články

STAHLADLER 1 - The German Way of Engineering

Pridané 17.07.2023NovinkyTipy a triky

Cobra Motor Paints - horúca novinka z dielne Ammo Mig Jimenez

Pridané 07.07.2023PodujatiaTipy a trikyVideo

návrat hore